• salg@bombebrian.dk
  • Mest krudt for pengene!
  • Vi dækker hele landet!
  • Kæmpe lagerbeholdning!

Fyrværkeri: 10 gode råd


1. Husk beskyttelsesbriller
Fyrværkeri flyver og farer – også ind i øjne. Hvert år
rammes mellem 200 og 300 personer i øjet af fyrværkeri
eller dele af fyrværkeri. Lige meget om du selv
fyrer af eller bare er tilskuer, er det en god idé at bære
beskyttelsesbriller. Fire ud af ti øjenskader sker på tilskuere.
Desuden viser statistikken, at 90 pct. af dem,
der kommer til skade, ikke har briller på.

2. Beskyt ørerne mod støj
Det vigtigste råd er at være forsigtig. Udvis omtanke
og vær opmærksom i omgangen med fyrværkeri
og køb ørepropper eller rigtige høreværn. Typiske
øreskader der kan opstå er dels tinnitus, dels nedsat
hørelse over for høje frekvenser, som gør, at den
høreskadede kan have svært ved at følge med i en
samtale, hvis der er baggrundsstøj. Der findes ikke
effektive behandlingsmetoder mod hverken tinnitus
eller nedsat hørelse over for bestemte frekvenser.

3. Kast aldrig med fyrværkeri
Du kan risikere at ramme andre, og selv det skyts,
som man ellers regner for harmløst, kan give voldsomme
brandsår, der kan give varige ar. Specielt ansigt
og hals er udsat – og her kan det være svært at
skjule grimme ar. Så lad fyrværkeriet være, hvor det
hører til – på jorden eller i affyringsrøret. Udvælg en
fyrværkerimester der holder sig ædru til efter affyringen.

4. Hold ikke fyrværkeri i hånden
Fingre eller hele hånden kan blive sprængt sammen
med skytset. Husk at behandle fyrværkeriet som
brugsanvisningen
anbefaler – sæt raketten i en holder
og placér batterierne på et plant underlag, mens
du tænder. Hvis du holder tændt fyrværkeri i hånden,
kan det nemt blive det sidste du bruger den til. Fire
ud af ti fyrværkeriskader er håndskader.

5. Gå aldrig tilbage til en fuser
Man kan ikke stole på en fuser! Den har én gang bevist,
at der er noget galt, og så skal du være på vagt.
Den kan gå af, når du mindst venter det. Lad den
ligge i første omgang. Senere skal du sørge for at den
bliver fjernet, så der ikke er en anden, der kommer til
skade. Brug evt. en skovl og en spand.

6. Brug aldrig ulovligt/hjemmelavet fyrværkeri
Ulovligt fyrværkeri er ofte af en meget dårlig kvalitet
og kan eksplodere op i hovedet på dig. Selv små
mængder krudt kan udrette stor skade, derfor er det
dumt at eksperimentere med at lave sit eget fyrværkeri.
Der er ingen garanti for at ulovligt fyrværkeri er
i orden, selvom du kender den person, som sælger
det. Kanonslag og andet knaldfyrværkeri er ulovligt
i Danmark, fordi man risikerer at blive døv af de høje
brag – så selv som tilskuer kan du komme til skade.
Køb kun lovligt – det er nogenlunde sikkert, hvis du
også følger de andre råd.

7. Opbevar fyrværkeri i en pose
Den mindste lille gnist kan antænde fyrværkeriet. Så
det sidste sted du ønsker at opbevare fyrværkeri er i
dine lommer. Der er eksempler på folk, som har fået
frygtelige forbrændinger, efter at fyrværkeriet er blevet
antændt i lommen. Selv heksehyl og fontæner
kan udvikle sig til et større bål – og så er det rart at
have fyrværkeriet i en pose!

8. Få styr på Fyrværkeriet
Anbring fyrværkeriet i et solidt fæste, brug raketholder
eller stativ, som er beregnet til formålet. Overhold
altid den anbefalede sikkerhedsafstand til publikum.
Brug aldrig flasker eller andet, der kan vælte. En snedrive
er heller ikke velegnet som affyringsrampe.
Husk, hvis du bruger spyd til formålet, at det ikke kan
bankes i asfalt eller bundfrossen jord.

9. Pas på dyrene
Antænd ikke fyrværkeri med dyr i nærheden. Især
skal hunde holdes indendøre, så de ikke løber efter
antændt fyrværkeri. Husk samtidigt hunden hører
ekstremt meget bedre end dig.

10. Pas på håret
Pas især på langt hår, der flagrer. Tænk ligeledes over,
om din påklædning er lavet af letantændelige materialer.